fbpx

คู่มือการใช้งานจักรปัก brother รุ่น NV800E มีทั้งหมด 8 บทเรียนด้วยกัน โดยทุกบทมีคลิปวิดีโอสอนอย่างละเอียด ผู้เรียนสามารถทำตามคลิปได้อย่างแน่นอน

บทที่ 4 การแก้ไขรูปแบบอักษรในตัวเครื่อง

การเปลี่ยนสีของรูปแบบตัวอักษร เปลี่ยนฟอนต์ของตัวอักษร ปรับระยะช่องไฟระหว่างตัวอักษรกว้างขึ้น หรืออยากจะลดช่องไฟตัวอักษร และแก้ไขตัวอักษรทีละตัวได้ด้วย

แบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ดังนี้

01การเปลี่ยนสีของรูปแบบตัวอักษร จักรปัก รุ่น NV800E

สีตัวอักษรตามที่เครื่องตั้งค่ามาให้ไม่ถูกใจ เราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนสีของรูปแบบตัวอักษร ของ จักรปัก รุ่น NV800E  ได้ง่ายๆ ตามคลิป

02 การเปลี่ยนฟอนต์ของตัวอักษร จักรปัก รุ่น NV800E

เมื่อเราจะปักชื่อบนชิ้นงาน แต่เลือกฟอนต์ผิด อยากเปลี่ยนฟอนต์ จะพิมพ์ใหม่ก็เสียเวลา มาดูวิธี การเปลี่ยนฟอนต์ของตัวอักษร ของ จักรปัก รุ่น NV800E  สามารถทำได้ตามคลิป

03 การปรับระยะช่องไฟระหว่างตัวอักษรให้กว้างขึ้น จักรปัก รุ่น NV800E

อยากได้ตัวอักษรแบบไหนก็สั่งได้ดั่งใจ ด้วย จักรปัก รุ่น NV800E ตัวอักษรที่จะปักบนชิ้นงาน อยากจะลดช่องไฟตัวอักษร ก็ทำได้ง่ายๆ 

04 การลดช่องไฟตัวอักษรให้ชิดกัน จักรปัก รุ่น NV800E

ตัวอักษรที่จะปักบนชิ้นงานอยากจะลดช่องไฟตัวอักษรให้ชิดๆกัน ก็ทำได้ง่ายๆ ดูวิธีทำตามคลิป

05 การแก้ไขตัวอักษรทีละตัว จักรปัก รุ่น NV800E

กรณีเมื่อเราพิมพ์ตัวอักษรที่หน้าจอจักร แล้วอยากแก้ไขตัวอักษรแต่ละตัว ให้มีดีไซน์ และขนาดแตกต่างกัน ก็สามารถทำได้ 

ติดตาม บทที่ 5 ได้เร็วๆนี้