fbpx

บทความ

การใช้งานโปรแกรม PES 4.0

” PES 4.0 เป็นโปรแกรมสร้างลายปัก ที่คนไม่มีพื้นฐาน สามารถใช้งานได้ มี Feature ใหม่อำนวยความสะดวกการทำงานมากมาย ทำให้ทุกงานปักเป็นเรื่องง่าย “

Read More »

บทที่ 5 การรวมรูปลายปัก และการแก้ไขรูปแบบลายปักในตัวเครื่อง จักรปัก NV800E by PINN SHOP

การรวมลายปัก การเลือกลายปักอยู่ตรงตำแหน่งที่เราต้องการ  สามารถเลื่อนขยับลาย และหมุนลายปัก ตามองศาที่ต้องการได้

Read More »

บทที่ 4 การแก้ไขรูปแบบอักษรในตัวเครื่อง จักรปัก brother NV800E by PINN SHOP

การเปลี่ยนสีของรูปแบบตัวอักษร เปลี่ยนฟอนต์ของตัวอักษร ปรับระยะช่องไฟระหว่างตัวอักษรกว้างขึ้น หรืออยากจะลดช่องไฟตัวอักษร และแก้ไขตัวอักษรทีละตัวได้ด้วย

Read More »