fbpx

Catster

การปักกระเป๋าผ้าขนและการใช้แผ่นรองปักให้เหมาะกับชิ้นงานด้วยจักรปัก VR

วิธีปักกระเป๋าผ้าขนต้องมีขั้นตอนที่ถูกไม่ว่าจะเป็นแผ่นรองปักที่ต้องใช้ การเลือกจักรปักที่เหมาะสม และลายปักที่ต้องเหมาะกับผ้าขนอีกด้วย

Read More »

How to วิธีปักอาร์มหรือตัวรีดติดเสื้อด้วยจักรปัก NV800E

เคยสงสัยไหมว่า วิธีปักอาร์ม ใช้ผ้าอะไรทำอาร์ม? แล้วมีขั้นตอนทำอย่างไรบ้าง? แล้วอาร์มที่ได้จะติดยังไง? ทุกคำถามอยู่ในนี้แล้ว

Read More »